Urheiluseurojen nuorisotoiminta pitää nuoret kaidalla tiellä

Nuorissa sanotaan olevan tulevaisuus – ja niinhän se onkin. Tästä syystä onkin erityisen tärkeää pitää huolta nuorten hyvinvoinnista. Suomessa on viime aikoina oltu erityisen huolestuneita nuorten lisääntyneestä masennuksesta ja alakuloisuudesta. Myös nuorisotyöttömyys on maassamme valitettavan korkealla tasolla ja osa nuorista jää jopa ilman ammatillista koulutusta. Maailmalta kuuluu sellaisiakin huonoja uutisia, että nuorisojengit ovat saaneet aikaan täydellistä kaaosta. Suomessa jengitoiminta on harvinaisempaa, mutta tulevaisuuden uhkakuvissa nuorisojengit on otettava vakavasti. Eräs keino tarjota nuorille mielekästä tekemistä, joka pitää nuoret kaidalla tiellä, on tarjota heille urheiluharrastus urheiluseurassa.

Urheiluseura tarjoaa mielekkään harrastuksen

Urheiluseuroista löytyy monenlaisia harrastusmahdollisuuksia, joista nuori voi valita mieleisensä. Esimerkiksi suunnistus on nuorille hyvin sopiva laji, sillä se lievittää stressiä ja tarjoaa onnistumisen elämyksiä. Mielekäs harrastus auttaa tuomaan nuoren elämään antoisaa sisältöä ja rytmiä. Harkat ja leirit auttavat pitämään nuoren elämänrytmin edes jonkinlaisessa kuosissa ja tavoitteellinen harrastaminen tarjoaa nuorelle entistä valoisammat tulevaisuudennäkymät. Kiva tekeminen rentouttaa ja tuo elämään mielekkyyttä!

Urheiluseura tarjoaa kavereita

Urheiluseuratoiminnasta voi löytyä uusia kavereita ja jopa elinikäisiä ystäviä. Yhdessä tekeminen ja harrastaminen lisää yhteishenkeä ja seuratoiminnasta on myös helppo löytää itselleen samanhenkistä seuraa. Kaverit tukevat nuorta silloinkin, kun nuoren elämässä ei ole helppoa. Kavereiden tuki voikin olla korvaamattoman tärkeää, jos nuoren elämässä tapahtuu jotakin yllättävää. Vertaistuen merkitys on nimittäin verraton! Yksin jäävä nuori on vaarassa syrjäytyä, minkä vuoksi olisikin tärkeää, että nuorella olisi mahdollisuus sosiaalisiin kontakteihin ja että hän voisi kokea olevansa edes jonkin yhteisön hyväksytty jäsen.

Urheiluseura tarjoaa välittävän aikuisen seuraa

Kaikilla nuorilla ei ole elämässään heistä välittäviä aikuisia. Perheissä saattaa esiintyä alkoholismia tai muita vaikeuksia tai vanhemmat saattavat olla muutoin kyvyttömiä huolehtimaan lasten ja nuorten henkisestä hyvinvoinnista. Monelle nuorelle urheiluseuran valmentaja tai muu aikuinen saattaakin olla läheinen tuki ja turva. Toisinaan tällaiselle aikuiselle voi olla helpompi puhua omista vaikeista asioista kuin omalle vanhemmalle, vaikka vanhempi olisikin välittävä aikuinen ja kiinnostunut lapsensa elämästä. Valmentaja tapaa nuoria harrastuksen parissa säännöllisesti ja oppii usein tuntemaan nuoret erityisen hyvin. Tämän ansiosta hän myös huomaa helposti, ellei joku nuorista voi hyvin ja tarvitsee erityistä apua ja tukea.